+40 salonów
+100 ekspertów
+1mln bw
Montaż fotelików Zapytaj konsultanta Kontakt do salonów BW Blog
Szukaj
Piosenki rytmiczne dla dzieci

Piosenki rytmiczne dla dzieci – co daje muzyczna gimnastyka?

2022-10-12

Muzyczna gimnastyka wywiera pozytywny wpływ na ogólny rozwój maluszków i dzieci w wieku przedszkolnym. Piosenki rytmiczne kompleksowo rozwijają słuch i mowę u szkrabów. Co jeszcze dają piosenki rytmiczne dla dzieci? Wyjaśniamy w artykule.

Spis treści:

Czym jest muzyczna gimnastyka?

Zajęcia rytmiczne - pierwsza aktywność dziecka

Rytmika dla dzieci w domu czy przedszkolu to metoda wychowania muzycznego, wymyślona i zapoczątkowana przez E. Jaquesa-Dalcroze. Obejmuje zajęcia oparte na różnych formach muzykowania: tańcu, grze na instrumentach, śpiewie i dźwiękach piosenek. Jej ważną częścią jest też improwizacja w zakresie ruchowym i instrumentalnym. Dla wielu dzieci zajęcia rytmiczne w przedszkolu stanowią nie tylko wartościowy, ale często w ogóle pierwszy kontakt z muzyką, która może stać się ich nowym zainteresowaniem.

Muzyczna gimnastyka - bodziec do rozwoju dziecka

Piosenki rytmiczne są nie tylko miłą formą spędzania czasu i sposobem na zabawę z rówieśnikami. To przede wszystkim metoda zakładająca, że drogą do osiągnięcia celu jest muzyka. Zajęcia rytmiczne wykorzystują różne narzędzia i formy, aby zaciekawić dzieci i pozytywnie wpłynąć na ich rozwój. Już maluchy leżące w łóżeczku, np. Maxi Cosi Iora Air wsłuchują się w muzykę, a przez to uczą wyczuwać rytm. Przedszkolaki potrafią już odtwarzać usłyszany utwór muzyczny za pomocą ruchów ciała. Pierwsze lata życia dziecka są okresem, gdy pociechy uczą się najszybciej, dlatego też okres przedszkolny jest optymalnym czasem na zajęcia z rytmiki dla smyków.

Rytmika jako element terapii

Dobroczynny wpływ muzyki na psychikę od dawna jest obserwowany i potwierdzony badaniami. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci. Zajęcia rytmiczne pozwalają zaobserwować zaburzenia ruchowo-słuchowe u maluchów. Rytmika dla smyka jest też wykorzystywana w terapii logopedycznej. Pobudza wyobraźnię dźwiękową, rozwija dużą i małą motorykę oraz poprawia koordynację ruchową. Stanowi zatem skuteczne i polecane uzupełnienie innych form terapii, chociażby u dzieci mających kłopoty z narządem ruchu, wożonych w wózku spacerowym, np. Babyzen Yoyo 2 .

Piosenki rytmiczne i ćwiczenia ruchowo-muzyczne są ponadto elementem terapii dla dzieci z zaburzeniami zachowania czy mowy. Pomagają im zyskać pewność siebie, uspokoić i uczą prawidłowych relacji międzyludzkich. Śpiewanie piosenek pomaga ćwiczyć dykcję i uczy nowych słów. Rytmika i muzyka stanowią ważny element terapii służących stymulacji rozwoju oraz usposobienia dziecka z upośledzeniem umysłowym.

muzyczna-gimnastyka

Co dają dziecku piosenki rytmiczne?

Dla prawidłowego rozwoju pociechy ważne jest, aby jej kontakt z muzyką miał charakter ogólnokształcący. Z tej przyczyny prawidłowo prowadzone zajęcia z rytmiki służą poprawie sprawności ruchowej i podniesieniu ogólnego rozwoju wrażliwości u smyka. Na zajęciach z rytmiki dzieci uczą się nie tylko piosenek, ale też układów tanecznych. Ich nauka owocuje nierzadko wystąpieniami przed rodzicami czy dziadkami. Podczas owych lekcji maluchy przygotowują się zatem do występów publicznych i pokonują nieśmiałość.

Muzyczna gimnastyka nie tylko umuzykalnia, ale i wychowuje. Dzięki niej dziecko uczy się lepszego rozumienia i przeżywania muzyki. Ponadto zajęcia tego rodzaju przyczyniają się do rozbudzenia oraz rozwoju aktywności i pomysłowości smyka. To wszystko sprawia, że dzieci lepiej poznają otaczający je świat i wzbogacają swoją wiedzę o nim.

To niejedyne korzyści, jakie zapewniają piosenki rytmiczne dla dzieci. Zobacz, dlaczego jeszcze warto posłać pociechę na zajęcia rytmiczne.

Poprawa koordynacji ruchowej

Ćwiczenia rytmiczne pomagają w wykształceniu u smyków koordynacji ruchowej w efekcie połączenia ćwiczeń fizycznych z dźwiękiem. Zajęcia tego rodzaju mają zatem szczególne znaczenie w rozwoju motoryki u pociechy. Jednak nie tylko taniec pomaga w koordynacji ruchowej. Równie korzystna jest nauka gry na instrumentach, np. keyboardzie czy gitarze. Wymaga ona wykonywania kilku czynności jednocześnie. Dzięki temu smyki uczą się podstawowych umiejętności koordynacji lewa-prawa ręka oraz oko-ręka. Gra na instrumencie pomaga im ćwiczyć też podzielność uwagi.

Lepsza pamięć i koncentracja

Muzyczna gimnastyka wpływa też pozytywnie na koncentrację i pamięć. Muzyka w połączeniu z ruchem, np. marszem czy klaskaniem, oddziałuje na sferę poznawczą, pobudza do myślenia oraz ułatwia smykom zapamiętywanie nowych informacji. Nauka gry na instrumencie aktywizuje z kolei obie półkule mózgowe, czego efektem jest polepszenie zwiększenia uwagi, zdolności uczenia się i pamięci u dzieci w każdym wieku, zarówno starszych, jak i młodszych wożonych, np.  w wózku Anex Air-X. Dzięki poprawie koncentracji i pamięci u dzieci polepsza się motoryka i orientacja przestrzenna.

Pomoc w nauce przedmiotów ścisłych

Nauka gry na instrumentach oraz rytmika w przedszkolu są bardzo przydatne w nauce przedmiotów ścisłych. Muzyka uczy nieskomplikowanych operacji myślowych, takich jak syntezy, porównania czy analizy. Badania naukowców potwierdzają, że dzieci, które regularnie ćwiczą grę na instrumencie, osiągają lepsze rezultaty w nauce przedmiotów ścisłych. Systematyczne ćwiczenia z gry na instrumentach są zatem przydatne nie tylko dla poprawy umiejętności muzycznych, ale też z przedmiotów takich jak matematyka czy fizyka.

Szybsza nauka języków i większa swoboda komunikacji

Rytmika dla smyka służy też poprawie umiejętności komunikacyjnych u dzieci. Poprzez śpiewanie piosenek maluchy uczą się nowych słów i poznają lepiej brzmienie języka. Muzyczne kształcenie powoduje, że szkraby szybciej zaczynają mówić, pisać i czytać, a nauka obcych języków przychodzi im bez trudu. Korzyści te dotyczą też piosenek w innych językach. Dzięki śpiewaniu prostych tekstów, np. po angielsku maluch uczy się nowych wyrazów i konstrukcji zdaniowych, osłuchuje się z brzmieniem języka i prawidłowym akcentem.

Rozwój kompetencji społecznych

Rytmika w żłobku i przedszkolu pomaga w rozwoju kompetencji społecznych. Nie tylko grupowe zajęcia rytmiczne, ale też nauka baletu, gra w orkiestrze czy śpiew w zespole wokalnym rozwijają umiejętności społeczne wśród dzieci. Dzięki temu maluchy, przedszkolaki, ale i starsze pociechy uczą się pracy w grupie i wzajemnego wsparcia. Zajęcia tego rodzaju pomagają im też w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami i uczą akceptacji innych. W ten sposób dzieci kształtują moralność i dojrzałość.

Większa pewność siebie i odporność na stres

Ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci przy rytmicznej muzyce wywierają też wpływ terapeutyczny. Umuzykalnienie zaspokaja potrzebę aktywności u malców, redukuje stres i odpręża. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach muzycznych, takich jak gimnastyka artystyczna dla dzieci, nauka gry na instrumentach czy śpiewanie w chórze, pomaga dzieciom oswoić się z wystąpieniami publicznymi i lepszym radzeniu sobie z tremą.

 

Opanowanie i dobre samopoczucie

Nie bez przyczyny mówi się, że „muzyka łagodzi obyczaje”. Nawet proste zabawy zapewniające aktywny kontakt z muzyką, w tym rytmiczne potrząsanie grzechotką, pomagają eliminować zachowania agresywne u dzieci. Dzieci, które uczą się gry na instrumentach czy śpiewania w chórze mają mniejsze skłonności do kłótni i są bardziej opanowane.

Wrażliwość na sztukę i piękno

Nie od dziś wiadomo, że obcowanie z muzyką kształtuje upodobania i wrażenia estetyczne oraz pobudza wrażliwość u smyków. Piosenki rytmiczne dla dzieci wspomagają zdolność empatii, a także wzbogacają wyobraźnię pociechy. Przedszkolaki stają się bardziej wrażliwe na sztukę, a jednocześnie poziom ich inteligencji wzrasta.

Budowanie więzi rodzinnych

Rytmika dla smyka, na którą zawieziesz pociechę, np.  w wózku Riko Trex, nie musi odbywać się tylko w żłobku czy przedszkolu. Zajęcia wykorzystujące dźwięki, słowo i ruch można też realizować w domu z dzieckiem. To pomaga budować i doskonalić więzi rodzinne. Poprzez świetną zabawę i miłą atmosferę ćwiczenia wspierają tworzenie prawidłowych relacji między pociechą a rodzicem, ale również dziadkiem, babcią czy rodzeństwem.

Nauka dyscypliny i systematyczności

Regularnie powtarzane zajęcia gimnastyczne dla dzieci przy muzyce sprawiają, że z każdym kolejnym ćwiczeniem smyk wykonuje je coraz lepiej. Szkrab uczy się dzięki temu systematyczności, dyscypliny i dowiaduje się, że praca przynosi satysfakcjonujące efekty. To sprawia, że w efekcie malec czuje większą motywację do regularnych treningów muzyczno-ruchowych. Gimnastyka artystyczna dla dzieci to sport, który Twój maluch może uprawiać już od 3 roku życia. Zajęcia gimnastyczne dla dzieci to świetna okazja, aby rozpocząć przygodę smyka z aktywnością fizyczną.

Profilaktyka zdrowotna

Tańce, podskoki, przysiady, klaskanie czy inne formy aktywności fizycznej stanowią też świetną formę profilaktyki zdrowotnej. Pomaga ona w wykształceniu właściwej postawy ciała. Dzięki ruchowi dzieci tracą zbędne kilogramy, co jest niezwykle istotne dla ich zdrowia i właściwego rozwoju. Obecnie nadwaga, a w niektórych przypadkach nawet otyłość stanowi ogromny problem w krajach rozwiniętych, w tym właśnie w Polsce. Aktywność fizyczna realizowana w sposób przyjemny dla dziecka będzie dla niego nie przykrą koniecznością i obowiązkiem, ale miłą zabawą, która jednocześnie przynosi korzystne skutki zdrowotne.

Nauka prawidłowych nawyków

Systematyczny ruch uczy dzieci zdrowych nawyków, które zaowocują w późniejszym życiu. Jeśli smyk od najmłodszych lat jest aktywny fizycznie i uczy się, że ruch to zdrowie i przyjemność, istnieje duża szansa, że owe właściwe nawyki zostaną z nim do czasów młodzieńczych i dorosłych.

Kto powinien prowadzić zajęcia rytmiczne?

Zajęcia rytmiczne w przedszkolu

Muzyczna gimnastyka przynosi mnóstwo korzyści dziecku. Aby jednak maluszki i przedszkolaki wyniosły z zajęć rytmiki jak najwięcej, konieczne jest prowadzenie zajęć przez kompetentną w tym zakresie osobę. Ważne jest, aby nauczyciel dostosował ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci do ich poziomu i umiejętności. Dotyczy to nie tylko ich możliwości ruchowych, ale też głosowych.

Najlepiej zatem byłoby, gdyby zajęcia rytmiczne prowadziła osoba z wykształceniem kierunkowym. Absolwent studiów muzycznych, zwłaszcza specjalizujący się w rytmice, ma najlepszą wiedzę i kwalifikacje do przeprowadzenia ćwiczeń z rytmiki dla maluchów w każdym wieku – zarówno dla najmłodszych szkrabów, jak i przedszkolaków wożonych np. w wózku Peg Perego Vivace bądź dzieci starszych. Nauczyciel profesjonalnie przekaże dzieciom swoje umiejętności w zakresie odtwarzania tempa czy rytmu. Nauczy rozróżniania dźwięków, pokazując m.in. dźwięki wolne i szybkie, wysokie czy niskie.

Rytmika dla dzieci w domu

Rytmika w przedszkolu powinna zatem odbywać się pod okiem wykwalifikowanego nauczyciela. Zajęcia są realizowane według ściśle określonego schematu. Ćwiczenia w rytmie skocznej muzyki to nie tylko świetna zabawa dla dzieci, ale przede wszystkim wszechstronny rozwój malca. Zajęcia powinny być zawsze dopasowane do grupy wiekowej i jednocześnie modyfikowane pod kątem potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci. Inne ćwiczenia będą wykonywały 6-latki, a inne 3-latki. Dobry nauczyciel z łatwością sprosta temu zadaniu.

Nie oznacza to jednak, że kontakt dziecka z rytmiką powinien ograniczać się wyłącznie do zajęć w żłobku albo przedszkolu. Wręcz przeciwnie – zaleca się realizowanie zabaw muzycznych także w domu. Odpowiednie piosenki rytmiczne dla dzieci zapewnią nie tylko doskonałą zabawę w domu, ale też wpłyną pozytywnie na rozwój pociechy.

Rytmicznych śpiewanek i zabaw tego typu jest bardzo dużo. Na przykład, zabawa „Odgłosy zwierząt” polega na naśladowaniu przez dzieci dźwięków wydawanych przez zwierzaki. Ważne, aby robiły to rytmicznie, w pulsie. „Zabawa w uważność” pomaga w ćwiczeniu koncentracji oraz słuchu. Aby ją przeprowadzić, usiądźcie z dzieckiem w dowolnym miejscu: w domu na podłodze, w parku na ławce, w ogrodzie na kocu piknikowym. Zamknijcie oczy i skupcie się na otaczających dźwiękach. Opowiadajcie sobie, co w danej chwili słyszycie, np. przebiegającego psa w domu, przejeżdżający w oddali samochód czy świergot ptaków. To tylko niektóre sposoby, aby rytmika dla dzieci w domu stała się ulubioną zabawą Twojego malucha.

muzyczna-gimnastyka

Piosenki rytmiczne dla dzieci – dla rozrywki i zdrowia Twojej pociechy

Systematyczne zabawy z dzieckiem przy muzyce oraz profesjonalne zajęcia z rytmiki w przedszkolu czy żłobku pomogą Twojej pociesze w prawidłowym, wszechstronnym rozwoju. Ćwiczenia przy muzyce i śpiewanie piosenek to także świetny pomysł na zapewnieniu smykowi miłej zabawy.

W sklepie BoboWózki znajdziesz akcesoria, które również pomogą Twojemu dziecku we właściwym rozwoju. Wózek Cybex Priam 4.0 Rockstar by Alec Volkel, obrotowy fotelik samochodowy Recaro Salia 125 Kid i-Size 0-25 kg, bezpieczne łóżeczko czy krzesełko do karmienia usprawnią rozwój na każdym etapie życia niemowlęcia i starszego smyka.

Podziel się opinią jako pierwszy

Napisz opinię
Follow us
Copyrights 2004-2024 BoboWózki
social mail
social up